Πολιτιστικά - Περιβαλλοντικά Σχολικά Προγράμματα

Πολιτιστικά - Περιβαλλοντικά Σχολικά Προγράμματα

Στο πλαίσιο της Θεατρικής Αγωγής εκπονούνται με τους μαθητές των σχολείων εκπαιδευτικά πολιτιστικά - περιβαλλοντικά προγράμματα

σε συνεργασία με το γραφείο Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων της Πρωτοβάθμιας Διεύθυνσης Α΄Αθήνας