Η "Δια Κοίλης οδός" από την Αθήνα του Ηροδότου στη σύγχρονη Αθήνα

Η "Δια Κοίλης οδός" από την Αθήνα του Ηροδότου στη σύγχρονη Αθήνα

Η "Δια Κοίλης οδός" από την Αθήνα του Ηροδότου στη σύγχρονη Αθήνα

στο πλαίσο της εκπαιδευτικής δράσης Teachers4europe από την αντιπροσωπεία στην Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 
στο 76ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών τμήμα Ε2

Ε 2 θεατρικό κείμενο των μαθητών.pdf (506501)