Θεατρικό Παιχνίδι

Θεατρικό Παιχνίδι

Το θεατρικό παιχνίδι καταργώντας την αίσθηση επιτυχίας και αποτυχίας μέσα από βιωματική γνώση οδηγεί το παιδί σε μια πιο βαθιά γνωριμία με τον εαυτό του και τον κόσμο γύρω του κι όλα αυτά μέσα από τη δυναμική της ομάδας. Οδηγώντας έτσι το παιδί σε μια κοινωνικότητα βαθιά και ουσιαστική που μέσα από την διαφορετικότητα του μέλους της ομάδας ξεπηδάει η αναγνώριση της, η αποδοχή της.

 

περισσότερα για το Θεατρικό Παιχνίδι στο :

Κουρετζής Λάκης, Το Θεατρικό Παιχνίδι, (παιδαγωγική θεωρία, πρακτική και θεατρολογική προσέγγιση), Καστανιώτη, Αθήνα

Μουδατσάκις Τηλέμαχος Η Θεωρία του Δράματος στη Σχολική Πράξη. Το Θεατρικό Παιχνίδι, Η Δραματοποίηση, Καρδαμίτσα, Αθήνα 1994

Beauchamp Helene Τα Παιδιά και το Δραματικό Παιχνίδι. Εξοικείωση με το Θέατρο, μτφ. Ελένη Πανίτσκα, προλ. Θόδωρος Γραμματάς, τυπωθήτω, Αθήνα 1998