Δράμα στην Εκπαίδευση

Δράμα στην Εκπαίδευση

Το εκπαιδευτικό Δράμα είναι μια μορφή τέχνης με καθαρά παιδαγωγικό χαρακτήρα που αποβλέπει στην μάθηση και στην κατανόηση της βαθύτερης γνώσης του εαυτού και του κόσμου.

 

Το Δράμα ενισχύει την αυτοέκφραση

Προκαλεί την ευαισθησία των ανθρώπων για τους άλλους

Προάγει την αυτογνωσία

Ενισχύει την τη συνεργασία και την σύμπραξη

 

Οι συμμετέχοντες

Δημιουργούν φανταστικούς κόσμους στους οποίους ο χώρος, ο χρόνος και τα αντικείμενα έχουν συμβολική σημασία

Υποδύονται ρόλους

Αλληλοαντιδρούν

Διερευνούν ένα θέμα

Διαπραγματεύονται το νόημα μιας έννοιας

Αντιμετωπίζουν διλήμματα

Δρουν

Αναστοχάζονται τις πράξεις τους

 

Στοιχέια του Δράματος:

 

Το δραματικό πλαίσιο

Καταστάσεις – σχέσεις – ρόλοι

Η δραματική ένταση

Που κατευθύνεται με την

Εστίαση

Και παίρνει συγκεκριμένη μορφή στο

Χώρο και στο χρόνο

Μέσω της

Γλώσσας και της κίνησης

Και δημιουργεί

Ατμόσφαιρα και σύμβολα

 

 

Περισσότερες πληροφορίες για το Δράμα στην Εκπαίδευση:

Αυδή Αύρα, Χατζηγεωργίου Μελίνα, Η τέχνη του δράματος στην εκπαίδευση48 προτάσεις για εργαστήρια θεατρικής αγωγής, Μεταίχμιο, Αθήνα 2007

Woolland Brian Η Διδασκαλία του Δράματος στο Δημοτικό Σχολείο, μτφ. Ελένη Κανίρα, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1999