"Όλος ο κόσμος είναι μια σκηνή-Ευρώπη" Teachers4Europe

Πολιτιστό - Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα στα πλαίσια της δράσης
Teachers 4 Europe 
 Εύης Δημητροπούλου
 
Τίτλος προγράμματος: "Όλος ο κόσμος είναι μια σκηνή-Εύρωπη"
 
Σχολείο που υλοποιήθηκε: 7ο Μεταμόρφωσης Δημοτικό Σχολείο 
 
Τάξη: Ε΄
 
 
Περίληψη της Δράσης

    Η δράση «όλος ο κόσμος είναι μια σκηνή-Ευρώπη» είναι ένα πολιτιστικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα που αφορά την γνωριμίας των μαθητών  με την Ευρώπη και την πολιτισμική της ταυτότητα με όχημα το Θέατρο. 

    Η ιδέα είναι να εξελιχτεί το μαθησιακό περιβάλλον σε ένα συναρπαστικό ταξίδι γνώσης καθώς ο μαθητής θα έρθει σε επαφή με το πολυδιάστατο περιβάλλον της σύγχρονής Ευρώπης μέσα από το ρίσκο και την πρόκληση της θεατρικής πράξης. Στην δράση αυτή οι μαθητές μέσα από την θεατρική διαδικασία  ερεύνησαν ερωτήματα που τίθενται σήμερα στην Ευρώπη. Ποια είναι η σχέση της ανθρώπινης δράσης και της βιώσιμης ανάπτυξης; Ποιες είναι οι αιτίες και οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής; Πόσο εκτιμούνται άλλες μορφές ζωής πέρα από την ανθρώπινη; Κατά πόσο γίνεται χρήση νέων μορφών αειφόρου ενέργειας και τεχνολογίας; Οι μαθητές βιώνοντας  τα στάδια του Θεατρικού Παιγνιδιού της Δραματοποίησης και του Εκπαιδευτικού Δράματος και συνδυάζοντας τα με το γνωστικό αντικείμενο της Ανθρωπογεωγραφίας  προσέγγισαν  ολιστικά  την Ευρωπαϊκή ιδέα ασκήθηκαν στις δεξιότητες της πρωτοβουλίας και της συλλογικότητας. Ενώ εμπνεόμενοι από το οπτικοακουστικό υλικό του προγράμματος teachers 4 Europe, διαμόρφωσαν συνθήκες ενότητας και σύγκρουσης αποδοχής και αποκλεισμού. Εν τέλει  μέσω του αναστοχασμού ανέπτυξαν την δεξιότητα της αυτοκριτικής. 

    Το αποτέλεσμα ήταν ή συγγραφή τεσσάρων θεατρικών κειμένων με κεντρικό θέμα την αειφόρο ανάπτυξη που οι μαθητές παρουσίασαν μπροστά σε άλλες τάξεις. Η διαδραστική συμμετοχή των μαθητών θεατών  και το δικαίωμα της συμμετοχής αλλάζει το τέλος της κάθε ιστορίας ανάλογα με την ψήφο που δίνει. Η δράση μας είναι ένα παιχνίδι αλλά και ένα μάθημα δημοκρατίας.

 
 
Δράσης των μαθητών
 
Βίντεο-φώτο
Όλος ο κόσμος μια σκηνή-Ευρώπη