"Βιβλία σε Ρόδες"

2015-03-15 09:13

 

Τα βιβλία σε ρόδες ήρθαν στο 67ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας στο πλαίσιο του γνωστικού αντικειμένου  της Θεατρικής Αγωγής

Ελιδάβετ Σταυρίδου αναπληρώτρια Θεατρικής Αγωγής

Βιβλία σε Ρόδες στη Θεατρική Αγωγή.pdf (1149859)

Τα  ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ®  είναι  ένα  πρωτοποριακό  πρόγραμμα που φέρνει μικρές, κινητές, θεματικές και δανειστικές βιβλιοθήκες μέσα στις σχολικές τάξεις των δημόσιων δημοτικών σχολείων.