2ο Φόρουμ Νέων Επιστημόνων. Θέατρο και Θεατρικές τεχνικές στην αγωγή και στην εκπαίδευση 21-23 Νοεμβρίου

2014-12-08 00:00

Δημιουργώ το θεατρικό κείμενο κυκλώνοντας το γνωστικό αντικείμενο

 

Εισήγηση της Ελισάβετ Σταυρίδου

 

Η εισήγηση αφορά στον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές θα μπορέσουν να αυτενεργήσουν, να διερευνήσουν και να δημιουργήσουν τον δικό τους τρόπο κατανόησης και μάθησης των γνωστικών αντικειμένων με αρωγό την τέχνη του Θεάτρου.

Το παιδί μέσα από τα δικά του ερωτήματα, συλλαμβάνει τον κόσμο αναγνωρίζοντας τον ως πεδίο γνώσης και περιπέτειας.

Όπως στο θέατρο ο ηθοποιός καλείται να γνωρίσει και να ερμηνεύσει το ρόλο μέσα από τα δικά του εκφραστικά μέσα χρησιμοποιώντας από το κείμενο, πληροφορίες για το χαρακτήρα, ιστορικά στοιχεία, περιβαλλοντικά, προσωπικές σχέσεις, οικονομική κατάσταση κ.α. και μέσα από αυτοσχεδιασμούς να φτάσει στην ερμηνεία του ρόλου, η οποία θα έχει την προσωπική του σφραγίδα· έτσι και ο μαθητής κυκλώνοντας το θέμα, μέσα από διαφορετικές δράσεις και τεχνικές φτάνει στην βιωματική γνώση και κατανόηση με αποτέλεσμα να δημιουργήσει ένα θεατρικό κείμενο που το κοινωνεί μέσα από την παράσταση....