Συνεργασία του 14ου Δημ. Σχ. με το 135ο Αθήνας

2014-04-26 23:24

Οι μαθητές του 14ου Δημοτικού Σχολείου Αθήνας "Δημήτρης Πικιώνης' θα παρουσιάσουν το Θεατρικό Δρώμενο "Μπάλες-Ψάρια, 

Ψάρια-Μπάλες" στο 135ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας στις 2 Ιουνίου. 

Τό Δρώμενο δημιουργήθηκε στα πλαίσια του πολιτιστικού-περιβαλλοντικού προγράμματος "Άσε το γόνο να γίνει γονιός", μέσα από τη δράση Teachers4Europe. 

Οι μαθητές των δύο σχολείων θα έχουν την ευκαιρία να γνωριστούν, να ανταλλάξουν ιδέες γύρω από τα ζητήματα της προστασίας 

του περιβάλλοντος, να μοιραστούν εμπειρίες και να δράσουν από κοινού.