Σχετικά με μας

    Είμαστε καλλιτέχνες αλλά και επιστήμονες, εκπαιδευτικοί αλλά και κλόουν. Ζούμε  μεσα στην κρίση και διδάσκουμε θέατρο γιατί διδαχθήκαμε από αυτό 

πως η κουλτούρα είναι το μέσο για να αντιστεκόμαστε και να δημιουργούμε. 

 

    Το θεάτρο είναι μια από τις μεγάλες μορφές ανθρώπινου πολιτισμού και το να ασχοληθεί κανείς με τις εκφράσεις του Δράματος,  είναι σαν να αναζητά μερικές από τις πλουσιότερες και βαθύτερες εκφράσεις του εαυτού. 

    Το Θέατρο εξασκεί τις δεξιότητες σε όλες τις πτυχές της προσωπικότητας, αναμιγνύοντας τις φυσικές δεξιότητες και τη διανοητική ευκινησία, την κρίσιμη αυστηρότητα και την απεριόριστη φαντασία. 

Η μελέτη του Δράματος περιλαμβάνει - και βοηθά να αναπτυχθεί – ολόκληρη η προσωπικότητα. Από τον αρχαίο κόσμο ως σήμερα, το θέατρο έχει διαδραματίσει έναν ρόλο που απεικονίζει, που εξετάζει και που γιορτάζει τον κόσμο γύρω από μας.

     Το Θέατρο είναι μια κοινωνική πρακτική και η μελέτη του Δράματος περιλαμβάνει μια βαθιά εξερεύνηση της κοινωνίας. Η εξερεύνηση του Θεάτρου σημαίνει  να διερευνάς  βιωματικά την  Ιστορία,  τις Φυσικές Επιστήμες την Ψυχολογία, την Κοινωνιολογία, την Φιλοσοφία  την Λογοτεχνία την Γεωγραφία γιατί το Εκπαιδευτικό Δράμα είναι η εκπαίδευση στις Τέχνες, στις Επιστήμες και τις Ανθρωπιστικές Σπουδές με ένα τρόπο ολιστικό.  

    Η  θεατρική παράσταση είναι μια μορφή επικοινωνίας, αυτής της βιωματικής έρευνας,  επειδή ζούμε σε μια κοινωνία όπου η τέχνη της επικοινωνίας είναι σημαντικότερη  από ποτέ.  Το να μελετήσει κανείς το Δράμα από παιδί σημαίνει να αποκτήσει  πολύτιμες δεξιότητες ζωής και σταδιοδρομίας,  να  εξασκηθεί στο να εκφράζει τις ιδέες του ατομικά αλλά και σε ομάδες,  να γράφει  ιστορίες  που να  ενδυναμώνουν την προσωπικότητα του, να  ανακαλύπτει και να επεξεργάζεται τις δεξιότητες στην ομαδική εργασία, να αναγνωρίζει το πολλαπλό καθήκον που οφείλει στον εαυτό του και στους άλλους, να εκπαιδευτεί στη διαχείριση ενός προγράμματος, στην έρευνα και στη δημιουργικότητα

    Το Δράμα μας εξοπλίζει με μια πολύτιμη σειρά δεξιοτήτων αναγκαίες για το σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον αλλά και γενικότερα για τον εργασιακό χώρο. 

 

Εύη Δημητροπούλου:  Σκηνοθέτης - Ηθοποιός - Εκπαιδευτικός Θεατρικής Αγωγής

Ελισάβετ Σταυρίδου: Ηθοποιός - Θεατρολόγος - Εκπαιδευτικός Θεατρικός Αγωγής

 

 

Βιογραφικά

Βιογραφικό Εύη Δημητροπούλου 2016.pdf (270251)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜ 2016 ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ.pdf (837275)