Καινοτομίες

Καινοτόμες ιδέες στην Εκπαίδευση

"Ο Θέσπις περιοδεύει"

Αριστείο, από το θεσμό του Υπουργείο Παιδείας, Αριστεία και Καινοτόμες ιδέες   youtu.be/UkyiFv2b3Uc   youtu.be/1SgJJpC9onk

"Όρνιθες στην Αρχαία Μεσσήνη"

Αριστείο, από το θεσμό του Υπουργείο Παιδείας, Αριστεία και Καινοτόμες ιδέες   youtu.be/w81Mdy2dltU    

ΦΩΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΟΥ ΧΑΡΑΖΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ

Διάλεξη  Ελισάβετ Σταυρίδου Μία καινοτόμα ερευνητική εργασία με παιδιά και εφήβους στο πλαίσιο του θεατρικού εργαστηρίου  της Πολιτιστικής ένωσης Εκπαιδευτών Νομού Κιλκίς συμμετοχή στα Δημήτρια 2010

Φωτογκαλερί: Καινοτομίες

Η έκθεση εικόνων είναι κενή.